CẬP NHẬT ƯU ĐÃI BÁN HÀNG MAZDA THÁNG 11/2022

edan
1.5 Premium 599 120 25
Tặng 1 năm BHVC (Quy đổi 07 triệu)
1.5 Luxury 559 112 35
1.5 AT 479 96 25
Mazda2 Sport
1.5 Premium 619 124 40 Tặng 1 năm BHVC (Quy đổi 07 triệu)
1.5 Luxury 574 115 45
Mazda3 Sedan
1.5 Premium 789 158 55
1.5 Luxury 719 144 55 Tặng 1 năm BHVC (Quy đổi 08 triệu)
1.5 Deluxe 669 134 75
Mazda3 Sport
1.5 Premium 789 158 35
Tặng 1 năm BHVC (Quy đổi 08 triệu)
1.5 Luxury 739 148 45
Mazda6
2.5 Signature Premium – Tuỳ chọn cao cấp 1,109 222 120
2.5 Signature Premium 1,049 210
2.0 Premium – Tuỳ chọn cao cấp 999 200 110 Tặng 1 năm BHVC (Quy đổi 12 triệu)
2.0 Premium 949 190 105
2.0 Luxury 889 178 90 Tặng 1 năm BHVC (Quy đổi 11 triệu)
Mazda CX-30
Tặng 1 năm BHVC (Quy đổi 11 triệu)
2.0 Luxury (E5) 849 170 55
2.0 Premium (E5) 909 182 45 Tặng 1 năm BHVC (Quy đổi 11 triệu)
Mazda CX-3
1.5 Deluxe 649 130 35 Tặng 1 năm BHVC (Quy đổi 8 triệu)
1.5 Luxury 689 138 35 Tặng 1 năm BHVC (Quy đổi 8 triệu)
1.5 Premium 729 146 35 Tặng 1 năm BHVC (Quy đổi 9 triệu)
Mazda CX-5
2.5 Signature Premium AWD 1,059 212 20
2.5 Signature Premium 2WD (W) 999 200
2.5 Signature Premium 2WD 999 200
2.5 Signature Luxury 889 178
2.0 Premium 919 184 40
2.0 Luxury 879 176 40
2.0 Deluxe 839 168 40
New Mazda CX-8
2.5 Premium AWD – 6S 1,269 254
2.5 Premium AWD 1,259 252 20
2.5 Premium 1,169 234 20
2.5 Luxury 1,079 216 20
All-New
Mazda BT-50
1.9 Premium 4×4 (E5) 849 170
1.9 Luxury 4×2 (E5) 789 158
1.9 AT 4×2 (E5) 709 142 20 Tặng 1 năm BHVC (Quy đổi 8 triệu)
1.9 MT 4×2 (E5) 659 132 20 Tặng 1 năm BHVC (Quy đổi 8 triệu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *