CẬP NHẬT ƯU ĐÃI BÁN HÀNG MAZDA THÁNG 9/2022

Mazda2 Sedan
1.5 Premium 599 120 25
Tặng 1 năm BHVC (Quy đổi 07 triệu)
1.5 Luxury 559 112 22
1.5 AT 479 96 18
Mazda2 Sport
1.5 Premium 619 124 40
1.5 Luxury 574 115 40
1.5 Deluxe 519 104
Mazda3 Sedan
1.5 Premium 789 158 55
1.5 Luxury 719 144 55
1.5 Deluxe 669 134 40
Mazda3 Sport
1.5 Premium 789 158 10
Tặng 1 năm BHVC (Quy đổi 08 triệu)
1.5 Luxury 739 148 20
Mazda6
2.5 Signature Premium – Tuỳ chọn cao cấp 1,109 222 60
2.5 Signature Premium 1,049 210
2.0 Premium – Tuỳ chọn cao cấp 999 200 60 Tặng 1 năm BHVC (Quy đổi 12 triệu)
2.0 Premium 949 190 60
2.0 Luxury 889 178 60 Tặng 1 năm BHVC (Quy đổi 11 triệu)
Mazda CX-30
2.0 Luxury (E4) 849 170 40
Tặng 1 năm BHVC (Quy đổi 11 triệu)
2.0 Premium (E4) 909 182 45
2.0 Luxury (E5) 849 170 40
2.0 Premium (E5) 909 182 20
Mazda CX-3
1.5 Deluxe 649 130
1.5 Luxury 689 138
1.5 Premium 729 146
Mazda CX-5
2.5 Signature Premium AWD 1,059 212 20
2.5 Signature Premium 2WD (W) 999 200
2.5 Signature Premium 2WD 999 200
2.5 Signature Luxury 889 178
2.0 Premium 919 184 20
2.0 Luxury 879 176 20
2.0 Deluxe 839 168 20
Mazda CX-8 (cũ)
2.5 Premium AWD 1,259 252 65
2.5 Premium 1,169 234 62
2.5 Luxury 1,059 212 52
2.5 Deluxe 999 200 72 Tặng gói nâng cấp 50 triệu
2.5 Deluxe ( mâm 19″) 999 200 52
New Mazda CX-8
2.5 Premium AWD – 6S 1,269 254
2.5 Premium AWD 1,259 252
2.5 Premium 1,169 234
2.5 Luxury 1,079 216
All-New
Mazda BT-50
1.9 Premium 4×4 (E5) 849 170
1.9 Luxury 4×2 (E5) 789 158
1.9 AT 4×2 (E5) 709 142
1.9 MT 4×2 (E5) 659 132

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *