BẢNG GIÁ XE MAZDA t8/2019

MẪU XE GIÁ BÁN CHƯA GIẢM
Mazda2 Sedan 514,000,000
Mazda2 Sedan Premium 564,000,000
Mazda2 Hatchback Premium 594,000,000
Mazda2 Hatchback (SE) 604,000,000
Mazda2 Hatchback – Soul Red Crystal (SE) 607,000,000
Mazda2 Hatchback – Soul Red Crystal 602,000,000
Mazda2 Sedan Premium – Soul Red Crystal 572,000,000
MẪU XE GIÁ BÁN CHƯA GIẢM
Mazda3 SD 1.5L – Soul Red Crystal 667,000,000
Mazda3 SD 1.5L – Machine Grey/Snowflake White Pearl 663,000,000
Mazda3 SD 1.5L – Tiêu chuẩn 669,000,000
Mazda3 SD 2.0L – Soul Red Crystal 758,000,000
Mazda3 SD 2.0L – Machine Grey/Snowflake White Pearl 754,000,000
Mazda3 SD 2.0L – Tiêu chuẩn 750,000,000
Mazda3 SD 1.5L – Soul Red Crystal (SE) 677,000,000
Mazda3 SD 1.5L – Machine Grey/Snowflake White Pearl(SE) 673,000,000
Mazda3 SD 1.5L – Tiêu chuẩn (SE) 669,000,000
Mazda3 SD 1.5L – Soul Red Crystal 677,000,000
Mazda3 SD 1.5L – Machine Grey/Snowflake White Pearl 673,000,000
Mazda3 SD 1.5L – Tiêu chuẩn 669,000,000
MẪU XE GIÁ BÁN CHƯA GIẢM
Mazda3 HB 1.5L – Soul Red Crystal 697,000,000
Mazda3 HB 1.5L – Machine Grey/Snowflake White Pearl 693,000,000
Mazda3 HB 1.5L – Tiêu chuẩn 699,000,000
Mazda3 HB 1.5L – Soul Red Crystal 707,000,000
Mazda3 HB 1.5L – Machine Grey/Snowflake White Pearl 703,000,000
Mazda3 HB 1.5L – Tiêu chuẩn 699,000,000
MẪU XE GIÁ BÁN CHƯA GIẢM
Mazda6 2.0L Soul Red Crystal 827,000,000
Mazda6 2.0L Machine Grey/Snowflake White Pearl 823,000,000
Mazda6 2.0L Tiêu chuẩn 819,000,000
Mazda6 2.0L Premium Soul Red Crystal 907,000,000
Mazda6 2.0L Premium Machine Grey/Snowflake White Pearl 903,000,000
Mazda6 2.0L Premium Tiêu chuẩn 899,000,000
Mazda6 2.5L Premium Soul Red Crystal 1,027,000,000
Mazda6 2.5L Premium Machine Grey/Snowflake White Pearl 1,023,000,000
Mazda6 2.5L Premium Tiêu chuẩn 1,019,000,000
Mazda6 2.0L Premium Soul Red Crystal (SE) 912,000,000
Mazda6 2.0L Premium Machine Grey/Snowflake White Pearl (SE) 908,000,000
Mazda6 2.0L Premium Tiêu chuẩn (SE) 904,000,000
MẪU XE GIÁ BÁN CHƯA GIẢM
Mazda CX-5 2.0L 2WD mới – Soul Red Crystal 907,000,000
Mazda CX-5 2.0L 2WD mới – Machine Grey/Snowflake White Pearl 903,000,000
Mazda CX-5 2.0L 2WD mới – Tiêu chuẩn 899,000,000
Mazda CX-5 2.5L 2WD mới – Soul Red Crystal 1,007,000,000
Mazda CX-5 2.5L 2WD mới – Machine Grey/Snowflake White Pearl 1,003,000,000
Mazda CX-5 2.5L 2WD mới – Tiêu chuẩn 999,000,000
Mazda CX-5 2.5L AWD mới – Soul Red Crystal 1,027,000,000
Mazda CX-5 2.5L AWD mới – Machine Grey/Snowflake White Pearl 1,023,000,000
Mazda CX-5 2.5L AWD mới – Tiêu chuẩn 1,019,000,000
Mazda CX-5 2.0L 2WD mới – Soul Red Crystal (SE) 912,000,000
Mazda CX-5 2.0L 2WD mới- Machine Grey/Snowflake White Pearl(SE) 908,000,000
Mazda CX-5 2.0L 2WD mới – Tiêu chuẩn (SE) 904,000,000
Mazda CX-5 2.5L 2WD mới – Soul Red Crystal (SE) 1,012,000,000
Mazda CX-5 2.5L 2WD mới- Machine Grey/Snowflake White Pearl(SE) 1,008,000,000
Mazda CX-5 2.5L 2WD mới – Tiêu chuẩn (SE) 1,004,000,000
MẪU XE GIÁ BÁN CHƯA GIẢM
Mazda CX-8 Deluxe (*) 1,199,000,000
Mazda CX-8 Luxury 1,244,000,000
Mazda CX-8 Premium 1,399,000,000
Mazda CX-8 Premium AWD 1,444,000,000
MẪU XE GIÁ BÁN CHƯA GIẢM
Mazda BT-50 4WD MT 2.2L 620,000,000
Mazda BT-50 2WD AT 2.2L 645,000,000
Mazda BT-50 4WD AT 3.2L 799,000,000
Mazda BT-50 2WD ATH 2.2L (NEW) 699,000,000

Khuyến Mãi

Gặp mặt hoặc gọi đến số Hotline: 0904 635 539 để nhận báo giá tốt nhất theo tháng, giá trên chưa bao gồm khuyến mãi – Qùa tặng bao gồm: Tặng phim cách nhiệt, thảm lót sàn, Bedliner (lót thùng sàn), túi cứu hộ, DVD tích hợp GPS, phủ gầm xe, túi cứu hộ, túi đừng hồ sơ, bao tay lái,..